Tematyka szkolenia dla służb medycznych

 • jak rozpoznać problem z widzeniem u pacjenta,
 • jak widzą osoby słabowidzące,
 • dlaczego pacjenci nie informują lekarza, a nawet bliskich o swoich problemach z widzeniem,
 • jak umiejętnie postępować z pacjentem z dysfunkcją wzroku,
 • jak zapewnić dostępność placówki dla pacjenta niewidomego i dla słabowidzącego,
 • gdzie kierować takich pacjentów i jaką pomoc mogą tam uzyskać,
 • kto może wystawić zlecenie na białą laskę (wyrób medyczny) i jak to zrobić,
 • jakie inne wyroby medyczne przysługują osobom z dysfunkcjami wzroku i kto może wystawić zlecenie, aby uzyskać na nie refundację z NFZ,
 • jakie są inne pomoce, sprzęt, urządzenia ułatwiające codzienne funkcjonowanie osoby z dysfunkcją wzroku, gdzie można się z nimi zapoznać i jak je uzyskać,
 • co to jest „rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku” – świadczenie gwarantowane z NFZ i gdzie można je uzyskać,
 • dlaczego rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku jest ważna dla pacjenta, dla jego bliskich, a także dla lekarza rodzinnego.

Lekarz prezentujący pacjentce wynik badania.

żródło zdjęcia: Shutterstock