Tematyka szkolenia dla służb samorządowych

  • jak poznać, że nasz klient ma problem z widzeniem,
  • jak widzą osoby słabowidzące,
  • dlaczego osoby tracące wzrok nie komunikują wprost o swoim problemie,
  • jak umiejętnie postępować z klientem, który ma problem z widzeniem,
  • jak zapewnić dostępność pomieszczeń i otoczenia dla osób z niewidomych i dla słabowidzących,
  • gdzie kierować osoby z dysfunkcjami wzroku i jaką pomoc mogą tam uzyskać,
  • czym jest rehabilitacja dla osób z dysfunkcją wzroku i jakie jest jej znaczenie dla ich codziennego funkcjonowania,
  • jakie są pomoce, sprzęt i urządzenia ułatwiające codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących,
  • jakie są programy na dofinansowanie zakupu tych pomocy,
  • gdzie szukać szczegółowych informacji na temat systemu wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dłoń trzymająca białą laskę. Widok z góry.

żródło zdjęcia: Shutterstock