Treść artykułu

Uczestnicy szkolenia w Wołominie stoją w grupie. Wszyscy na twarzach mają maseczki albo przyłbice. Osoba stojąca w środku trzyma plakat projektu "Widzimy nie tylko oczami"

Kolejne szkolenia grupowe

W ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami” 8 i 15 października 2020 r odbyły się kolejne szkolenia grupowe „Słabowidzącym i niewidomym radzimy”, tym razem dla członków Koła PZN w Wołominie. Spotkaliśmy się w bardzo przyjaznej i spełniającej wszelkie warunki bezpieczeństwa siedzibie koła. Przez cztery godziny rozmawialiśmy m.in. o możliwościach uczestnictwa w projekcie, rehabilitacji, uczestnicy mogli obejrzeć i wypróbować sprzęt rehabilitacyjny, różne pomoce optyczne. Dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy. Wymienili między sobą informacje i doświadczenia, rozmawiali m.in. o bardzo ciekawej inicjatywie Urzędu Miasta i Gminy Wołomin – o projekcie „Złota rączka” zapewniającym osobom z niepełnosprawnością po 60. roku życia, samotnie gospodarującymi, pomoc fachowca, który naprawi światło, cieknący kran itp. Zastanawialiśmy się, jakie są pierwsze potrzeby i jakie pytania najczęściej zadają sobie osoby tracące wzrok. Uczestnicy przekazali także swoje opinie dotyczące współpracy z instytucjami pomocy społecznej. Spotkania prowadziła Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN.

Rozpoczęliśmy także szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej. 14 października dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, a 22 października dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Oba szkolenia z powodu pandemii odbyły się zdalnie. Przeprowadziły je Małgorzata Pacholec – dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN i Elżbieta Oleksiak. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in.:

  • jak rozpoznać, że interesant/klient ma problem z widzeniem,
  • jak widzą osoby słabowidzące,
  • dlaczego osoby tracące wzrok nie komunikują wprost o swoim problemie,
  • jak umiejętnie postępować z interesantem/klientem z dysfunkcją narządu wzroku,
  • jak zapewnić dostępność placówki dla interesanta/klienta niewidomego i słabowidzącego,
  • gdzie kierować osoby z dysfunkcjami narządu wzroku i jaką pomoc mogą tam uzyskać.

Kolejne szkolenia przed nami. 26 października dla pracowników instytucji samorządowych z Ostrowi Mazowieckiej.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dwa logotypy umieszczone obok siebie. Po lewej stronie logo Marki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na białym tle zielony napis Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Po lewej stronie prostokąt obramowany zielonym kolorem, w którego wpisują się kolejno półokręgi: biały, zielony, biały, a kończy je zielona kropka. Obok, po prawej stronie logotyp Marki Mazowsze. Na białym tle znajduje się czerwony napis Mazowsze. Litera M przypomina serce. Poniżej dopisek serce Polski.