Treść artykułu

Osoba czyta tekst, korzystając z lupy.

Kolejne szkolenie w Siedlcach

W ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami” pierwszy raz 20 sierpnia, a kolejny 10 września 2020 r. odbyło się szkolenie grupowe „Słabowidzącym i niewidomym radzimy” dla członków Koła PZN z Siedlec. Spotkaliśmy się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach w bardzo komfortowych warunkach. Przez 4 godziny rozmawialiśmy m.in. o możliwościach uczestnictwa w projekcie, rehabilitacji, nowinkach technologicznych. Zastanawialiśmy się, jakie są pierwsze potrzeby i jakie pytania najczęściej zadają sobie osoby tracące wzrok. Uczestnicy mogli także obejrzeć sprzęt przydatny w życiu codziennym. Spotkanie prowadziła Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN. Dziękujemy za gościnę i ciepłe przyjęcie! I do zobaczenia już niedługo!

Uwaga! Do uczestnictwa w zajęciach nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek. Czas trwania szkolenia: 4 godziny.

Terminy kolejnych szkoleń w Siedlcach:

  • 17 i 24 września 2020 r. w godzinach 11.00 – 15.00,
  • Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10,
  • Na szkolenia można zgłaszać się pod numerem telefonu: 22 887 60 86; e-mail: pzn@pzn.org.pl.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Oleksiak / Shutterstock

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dwa logotypy umieszczone obok siebie. Po lewej stronie logo Marki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na białym tle zielony napis Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Po lewej stronie prostokąt obramowany zielonym kolorem, w którego wpisują się kolejno półokręgi: biały, zielony, biały, a kończy je zielona kropka. Obok, po prawej stronie logotyp Marki Mazowsze. Na białym tle znajduje się czerwony napis Mazowsze. Litera M przypomina serce. Poniżej dopisek serce Polski.