W projekcie „Widzimy nie tylko oczami” przygotowujemy pierwszy w Polsce model skoordynowanego, interdyscyplinarnego wsparcia dla osób, które z różnych powodów tracą wzrok i stają się osobami niesamodzielnymi i zależnymi od innych.

Od momentu rozpoczęcia projektu zapraszamy do współpracy specjalistów i placówki z takich dziedzin, jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna czy rehabilitacja, a także dziennikarzy, animatorów kultury, tak aby jak najszerzej dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia, jak również poinformować społeczeństwo o skali problemu.

 • Profesor dr hab. n.med. Jerzy Szaflik – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Tyflologicznego PZN;
 • Centrum Mikrochirurgii Oka Laser, Klinika prof. Jerzego Szaflika w Siedlcach;
 • Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki;
 • Starosta Powiatu Łosickiego Barbara Michoń;
 • Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Chrupek;
 • Starosta Powiatu Sokołowskiego Elżbieta Sadowska;
 • Starosta Powiatu Węgrowskiego Ewa Besztak;
 • Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński;
 • Diecezjalny Duszpasterz Niewidomych Ksiądz Jacek Jaśkowski;
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Siedlce;
 • Telewizja regionalna TVP3 Siedlce;
 • Tygodnik Siedlecki;
 • „Zdrowie w Centrum” – kwartalnik medyczny Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. Siedlce
 • Katolickie Radio Podlasie;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;
 • Agencja reklamowa ID Warszawa.
Powiat garwoliński
Powiat łosicki
Powiat miński
Powiat ostrowski
Powiat sokołowski
Powiat węgrowski