Treść artykułu

Po raz pierwszy razem

29 czerwca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektu „Widzimy nie tylko oczami”. Wcześniej mieliśmy okazję kontaktować się i ustalać szczegóły współpracy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W końcu udało nam się połączyć siły Warszawy i Siedlec.

Właśnie z tych dwóch miast koordynujemy nasze działania. Tym razem mogliśmy się spotkać nie na odległość, ale osobiście. Wymieniliśmy się doświadczeniami, przedstawiliśmy to, co udało nam się osiągnąć do tej pory, i ustaliśmy plan działań na kolejne tygodnie.

Otrzymaliśmy gotowe materiały promocyjne – plakaty, ulotki, opracowanie przybliżające koncepcję koordynowanego wsparcia – do rozdysponowania na terenie powiatów Wschodniego Mazowsza. Część trafiła już do odpowiednich starostw, część zobowiązały się rozpowszechnić członkinie zespołu z Koła PZN w Siedlcach, gdzie powstał Punkt Koordynowanego Wsparcia dla osób tracących wzrok.

Na spotkaniu gościliśmy także prof. Jerzego Szaflika, członka Rady Naukowej Instytutu Tyflologicznego PZN. Profesor wyraził uznanie dla naszego projektu, zadeklarował gotowość do współpracy, udzielił kilku wskazówek oraz zgodził się udostępnić materiały promocyjne w Filii Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Siedlcach.

Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy oraz wsparciu kolejnych osób i instytucji idea naszego projektu będzie sięgała coraz dalej i dotrze do tych, którzy potrzebują pomocy.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.