Treść artykułu

Dłonie kilku osób położone jedne na drugich.

Powstał film „Koordynowane wsparcie dla osób tracących wzrok”

W ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami” powstał kolejny film instruktażowy. „Koordynowane wsparcie dla osób tracących wzrok” to nie tylko pomoc dla przyszłych organizatorów koordynowanego wsparcia, lecz także przydatny materiał szkoleniowy dla tych, którzy nie posiadają wiedzy na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Film przybliża model koordynowanego wsparcia, przedstawia historie osób niewidomych i słabowidzących, pomoce optyczne, technologie czy możliwości rehabilitacyjne. Podkreśla rolę wsparcia psychologicznego i pomocy świadczonej przez jednostki Polskiego Związku Niewidomych oraz inne organizacje pozarządowe. Film można obejrzeć na YouTubie PZN. Jest też dostępny na stronie głównej Polskiego Związku Niewidomych w zakładce Multimedia.
W ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami” powstały także inne materiały: film „Zauważyć słabowidzących. Słabowidzący są wśród nas”, raport oraz poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Trzy logotypy umieszczone obok siebie: Polskiego Związku Niewidomych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Mazowsza