Treść artykułu

Raport „Widzimy nie tylko oczami”

W grudniu br. Instytut Tyflologiczny PZN kończy realizację pilotażowego projektu „Widzimy nie tylko oczami”, którego celem było stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok ze Wschodniego Mazowsza. Podsumowaniem projektu jest raport prezentujący efekty siedmiomiesięcznej pracy.

Raport to obszerne opracowanie, które zawiera m.in. opis sytuacji osób tracących wzrok wraz z danymi liczbowymi, informacje o niezbędnych formach rehabilitacji, wykaz schorzeń prowadzących do utraty widzenia, ewaluację jakościową przeprowadzonych działań wraz z wnioskami i rekomendacjami. Co ważne publikacja jest również pierwszą w Polsce próbą stworzenia modelu skoordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok. Jest to model uniwersalny, który powinien być implementowany w powiatach Mazowsza, a także w całej Polsce.

Publikację do pobrania zamieszczamy poniżej.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Trzy logotypy umieszczone obok siebie. Po lewej stronie logo Polskiego Związku Niewidomych, w centrum logo Marki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na białym tle zielony napis Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Po lewej stronie prostokąt obramowany zielonym kolorem, w którego wpisują się kolejno półokręgi: biały, zielony, biały, a kończy je zielona kropka. Obok, po prawej stronie logotyp Marki Mazowsze. Na białym tle znajduje się czerwony napis Mazowsze. Litera M przypomina serce. Poniżej dopisek serce Polski.

Pliki do pobrania