Treść artykułu

Na laptopie, tuż przy klawiaturze leży stetoskop.

Zdalne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek POZ

3 grudnia 2020 r. (czwartek) w godz. 12.00 – 13.15 na platformie ZOOM odbędzie się kolejne szkolenie online w ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami”. Tym razem przeznaczone dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej z regionu Wschodniego Mazowsza. Szkolenie będzie poświęcone rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku oraz dostępności placówek medycznych.

Lekarz rodzinny powinien być pierwszym specjalistą, który pokieruje pacjenta z poważnym problemem okulistycznym do innych lekarzy zajmujących się pomaganiem osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku. Jednak nie zawsze takie osoby uzyskują w poradniach POZ właściwą pomoc. Podczas szkolenia specjaliści z Instytutu Tyflologicznego PZN przekażą uczestnikom najlepsze praktyki w zakresie modelowej obsługi osób z dysfunkcją wzroku. Będzie można dowiedzieć się m.in. jak widzą osoby słabowidzące, jakie wyroby medyczne przysługują pacjentom z niepełnosprawnością narządu wzroku, czym jest rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku (świadczenie gwarantowane z NFZ). Poniżej (w sekcji pliki do pobrania) załączamy szczegółową tematykę spotkania.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 2 grudnia br. Zgłoszenie należy wysłać elektronicznie na adres: pzn@pzn.org.pl. Wszelkie szczegóły dotyczące spotkania, w tym link do transmisji, zostaną przekazane uczestnikom indywidualnie na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dwa logotypy umieszczone obok siebie. Po lewej stronie logo Marki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na białym tle zielony napis Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Po lewej stronie prostokąt obramowany zielonym kolorem, w którego wpisują się kolejno półokręgi: biały, zielony, biały, a kończy je zielona kropka. Obok, po prawej stronie logotyp Marki Mazowsze. Na białym tle znajduje się czerwony napis Mazowsze. Litera M przypomina serce. Poniżej dopisek serce Polski.

Pliki do pobrania